วิธีการยกเลิกการซื้อแอพพลิเคชั่นต่ออายุอัติโนมัติ แบบเสียค่าบริการ

ตุลาคม 31, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

หากใครประสบปัญหาการซื้อแอปพลิเคชันต่ออายุอัติโนมัติ แบบเสียเงินรายสัปดาห์ รายเดือน มาดูวิธีการยกเลิกการซื้อแอปพลิเคชันที่ต่ออายุอัติโนมัติที่มีลักษณะเช่นนี้กันค่ะ

(ร่าง)กำหนดการคัดเลือกครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) ปีงบประมาณ 2561

ตุลาคม 25, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มี(ร่าง)กำหนดการคัดเลือกครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ) ปีงบประมาณ 2561

ทำไมต้องใช้ “ดอกดาวเรือง” ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ตุลาคม 24, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

หลายคนอาจยังสงสัยว่า… ทำไมต้องใช้ “ดอกดาวเรือง” ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันนี้ฅนฮู่ดอทคอมจะพาไปหาคำตอบกันค่ะ

แบบฝึกเขียนภาษาอังกฤษ

ตุลาคม 22, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 1

การจำตัวอักษรได้จะส่งผลดีต่อการฝึกสะกดคำ การฝึกอ่านคำในภาษาอังกฤษและนำไปสู่การเขียนคำได้ถูกต้อง อ่านถูกต้อง พูดถูกต้องและเข้าใจความหมายได้ถูกต้อง

เตรียมตัวอย่างไร? ให้สอบติดครูผู้ช่วย

ตุลาคม 21, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

ในช่วงที่จะมีการสอบครูผู้ช่วยแต่ละครั้งเชื่อว่าหลายคนมีการเตรียมตัวกันอย่างหนัก หลายคนก็ประสบผลสำเร็จ สอบติดและได้บรรจุ หลายคนขึ้นบัญชีไว้ แต่หลายคนก็ไปไม่ฝันไม่มีชื่อติดบัญชี วันนี้ผู้เขียนขอนำเสนอประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเองในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อว่าที่คุณครูผู้ช่วยทุกท่านที่เตรียมตัวในการสอบอยู่ในตอนนี้ได้บ้าง เทคนิคการอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วยที่ผู้เขียนใช้ มี 6 ข้อ ง่ายๆ ดังนี้

Best Practices วิธีการช่วยเด็ก LD อ่านออกเขียนได้และมีความสุข

ตุลาคม 17, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 1

ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม เขียนบทความ มุมมองเชิงชื่นชมสำหรับ Best Practices  “ครูศิริลักษณ์ ชุมภูคำ BP วิธีการช่วยเด็ก LD อ่านออกเขียนได้และมีความสุข”  ในเว็บไซด์ GotoKnow โดยท่านได้เขียนประเด็นเกี่ยวกับ วิธีการของครูตุ๋มการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของครูตุ๋ม เคล็ดลับของครูตุ๋มในการช่วยเด็ก LD อ่านออกเขียนได้  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ต่อครูผ้สอนที่จะนำไปเป็นกรณีศึกษา และนำวิธีการไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ด้วยบันได 6 ขั้น

ตุลาคม 16, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

กระบวนการ 6 ขั้น พัฒนาให้อ่านออกเขียนได้ มีจุดเด่นคือในแต่ละขั้นจะซอยย่อยเนื้อหาออกเป็นขั้นเริ่มจากง่ายไปหายากและซับซ้อนยิ่งขึ้น ทำให้ครูกำหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียนตามขั้นตอนทีละขั้นโดยไม่ข้ามขั้น เห็นความสำเร็จง่ายนักเรียนจะเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนเมื่อประสพผลสำเร็จนักเรียน

สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning เทคนิค 5 STEPs

ตุลาคม 16, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

กระบวนการ STEPs  คือ “กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs” เป็นแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสืบสอบหรือวิธีสอนแบบโครงงาน ประกอบด้วย “การตั้งคำถาม การแสวงหาสารสนเทศ การสร้างความรู้ การสื่อสาร และการตอบแทนสังคม” เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถนำไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็น Active Learning ได้

ทักษะครูเพื่อศิษย์ไทยในศตวรรษที่ 21

ตุลาคม 14, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

โลกในยุคศตวรรษที่ 21  มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก  บนความเปลี่ยนแปลงไปนี้  ครูผู้สอนในฐานะเป็นผู้มีบทบาทต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงต้องตระหนักและเห็นความสำคัญ ครูจึงต้องมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21   ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เด็กและเยาวชน