เตรียมตัวอย่างไร? ให้สอบติดครูผู้ช่วย

ตุลาคม 21, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

ในช่วงที่จะมีการสอบครูผู้ช่วยแต่ละครั้งเชื่อว่าหลายคนมีการเตรียมตัวกันอย่างหนัก หลายคนก็ประสบผลสำเร็จ สอบติดและได้บรรจุ หลายคนขึ้นบัญชีไว้ แต่หลายคนก็ไปไม่ฝันไม่มีชื่อติดบัญชี วันนี้ผู้เขียนขอนำเสนอประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเองในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อว่าที่คุณครูผู้ช่วยทุกท่านที่เตรียมตัวในการสอบอยู่ในตอนนี้ได้บ้าง เทคนิคการอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วยที่ผู้เขียนใช้ มี 6 ข้อ ง่ายๆ ดังนี้

Best Practices วิธีการช่วยเด็ก LD อ่านออกเขียนได้และมีความสุข

ตุลาคม 17, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 1

ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม เขียนบทความ มุมมองเชิงชื่นชมสำหรับ Best Practices  “ครูศิริลักษณ์ ชุมภูคำ BP วิธีการช่วยเด็ก LD อ่านออกเขียนได้และมีความสุข”  ในเว็บไซด์ GotoKnow โดยท่านได้เขียนประเด็นเกี่ยวกับ วิธีการของครูตุ๋มการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของครูตุ๋ม เคล็ดลับของครูตุ๋มในการช่วยเด็ก LD อ่านออกเขียนได้  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ต่อครูผ้สอนที่จะนำไปเป็นกรณีศึกษา และนำวิธีการไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ด้วยบันได 6 ขั้น

ตุลาคม 16, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

กระบวนการ 6 ขั้น พัฒนาให้อ่านออกเขียนได้ มีจุดเด่นคือในแต่ละขั้นจะซอยย่อยเนื้อหาออกเป็นขั้นเริ่มจากง่ายไปหายากและซับซ้อนยิ่งขึ้น ทำให้ครูกำหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียนตามขั้นตอนทีละขั้นโดยไม่ข้ามขั้น เห็นความสำเร็จง่ายนักเรียนจะเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนเมื่อประสพผลสำเร็จนักเรียน

สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning เทคนิค 5 STEPs

ตุลาคม 16, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

กระบวนการ STEPs  คือ “กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs” เป็นแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสืบสอบหรือวิธีสอนแบบโครงงาน ประกอบด้วย “การตั้งคำถาม การแสวงหาสารสนเทศ การสร้างความรู้ การสื่อสาร และการตอบแทนสังคม” เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ครูผู้สอนสามารถนำไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็น Active Learning ได้

ทักษะครูเพื่อศิษย์ไทยในศตวรรษที่ 21

ตุลาคม 14, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

โลกในยุคศตวรรษที่ 21  มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก  บนความเปลี่ยนแปลงไปนี้  ครูผู้สอนในฐานะเป็นผู้มีบทบาทต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงต้องตระหนักและเห็นความสำคัญ ครูจึงต้องมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21   ต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เด็กและเยาวชน

เรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา” เข้าใจได้ ภายใน 1 นาที

ตุลาคม 13, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

เรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา” เข้าใจได้ ภายใน 1 นาที  วันนี้ “ฅนฮู่ดอทคอม” ได้รวบรวมคลิปวีดิโอเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา กว่า 20 เรื่อง เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับ นักเรียน นักศึกษา คุณครู หรือผู้ที่สนใจ สามารถเรียนรู้และเข้าใจ  เรื่อง “ศาสตร์พระราชา”  ได้ภายใน 1 นาที ผ่านทางคลิปวีดิโอ 20 เรื่องนี้  ซึ่งเป็นผลงานการประกวดคลิปวีดีโอระดับประเทศ ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา”  ปี 2560 รอบคัดเลือก 20 ทีม  

ลาบเห็ด เมนูสารพัดประโยชน์

ตุลาคม 12, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

วันนี้จะมาพูดถึงเมนูอาหาร “ลาบเห็ด เมนูสารพัดประโยชน์” เห็ดที่จะพูดถึงในที่นี้คือ เห็ดนางฟ้า  ก่อนอื่นมารู้จักสารพัดประโยชน์ของเห็ดนางฟ้ากันก่อน เห็ดนางฟ้าจัดเป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป เนื่องจากเพาะง่าย มีอายุการพักก้อนเชื้อที่สั้น สามารถเก็บได้ถึง 4 เดือน เพาะได้ทุกๆฤดูกาล

สพฐ. มอบนโยบายให้ สพท. และ โรงเรียน นำศาสตร์พระราชา ปรับรูปแบบการเรียนการสอน

ตุลาคม 11, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และโรงเรียน นำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ปรับรูปแบบการเรียนการสอน

9 พฤติกรรม ทำแล้วไม่เป็นสิว

ตุลาคม 9, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

สุขภาพกาย  สุขภาพใจเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งที่จะไปกระตุ้นการเกิดสิว  เราจึงสามารถดูแลการรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพใจ 
และปรับพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นส่วนกระตุ้นการเกิดสิว  เพื่อให้ร่างกายอยู่ในความสมดุล  อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและลดการเกิดสิวได้