21 Wake up Learner ฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พฤศจิกายน 29, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

โมเดล 21 Wake up Learner เป็นการออกแบบกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกรูปแบบหนึ่ง โดยคุณครูตุ๋ม  หรือคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ โรงเรียนบ้านหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ดาวน์โหลดที่นี่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐

พฤศจิกายน 21, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

ดาวน์โหลดที่นี่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ฉบับสมบูรณ์ (พิมพ์โรงพิมพ์) เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ ตามลิงค์นี้ค่ะ

เรียนรู้อะไรจากฟินแลนด์ 7 เหตุผลที่ฟินแลนด์การศึกษาดีที่สุดในโลก

พฤศจิกายน 18, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

ฟินแลนด์มีการเรียนการสอนกันอย่างไร ทำไมจึงมีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก ไทยจะทำตามฟินแลนด์ได้หรือไม่  และเราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากฟินแลนด์

พัฒนา 7 ทักษะสร้างคนแห่งอนาคต ตามแบบฉบับ “ฟินแลนด์”

พฤศจิกายน 10, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

เป็นที่รู้จักกันดีว่าฟินแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยกย่องว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก และมักจะถูกหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาด้านการศึกษาอยู่เสมอ ในหลักสูตรใหม่ของฟินแลนด์นี้เอง มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ จะปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามารถใน 7 ด้าน พัฒนา 7 ทักษะสร้างคนแห่งอนาคต   

สพฐ. มอบนโยบายให้ สพท. และ โรงเรียน นำศาสตร์พระราชา ปรับรูปแบบการเรียนการสอน

ตุลาคม 11, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และโรงเรียน นำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ปรับรูปแบบการเรียนการสอน

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

กันยายน 30, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 1

ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด  และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง  กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  ฉบับนี้ขึ้น

ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  ทรงห่วงใยการศึกษาไทย

กันยายน 18, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 0

ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  ทรงห่วงใยการศึกษาไทยได้พระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ให้แก่องคมนตรี  คณะองคมนตรีได้นำมาพิจารณาใคร่ครวญ  และนำแจ้งแก่กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  เพื่อเป็นหลักการในการพัฒนาการจัดการศึกษา   การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  ๔  ด้าน  สรุปได้ดังนี้