แบบฝึกเขียนภาษาอังกฤษ

ตุลาคม 22, 2017 ฅนฮู่ดอทคอม 1

การจำตัวอักษรได้จะส่งผลดีต่อการฝึกสะกดคำ การฝึกอ่านคำในภาษาอังกฤษและนำไปสู่การเขียนคำได้ถูกต้อง อ่านถูกต้อง พูดถูกต้องและเข้าใจความหมายได้ถูกต้อง